ИНСТАЛАЦИОННИ УСТРОЙСТВА

Инсталационните устройства включват компонентите в разпределителното табло: Миниатюрни Автоматични Прекъсвачи, Дефектнотокови Защити, Шалтери, Електромери, Катодни Отводители, Инсталационни релета и контактори, всички те оборудвани с аксесоари, за да отговорят на всички приложения в бита.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА

Noark предлага голямо разнообразие от продукти за инсталиране и окабеляване на електрическите устройства. Пластмасовите разпределителни табла предлагат много опции за вграден и открит монтаж, както на закрито, така и на открито. Металните разпределителни табла се използват за най-взискателните търговски и индуструални приложения. Таблата от стъклонапълнен полиестер се използват при приложения с големи натоварвания, с голям набор от аксесоари, осигуряващи всички необходими характеристики на осигуряващи всички необходими характеристики на инсталацията.

ИНДУСТРИАЛНИ УСТРОЙСТВА

Индустриалните устройства са разработени за задоволяване на най-взискателните приложения в инсталации с ниско напрежение. Серия контактори Ex9C, термични защити Ex9R, моторни защитни Ex9S32, елементи за управление и сигнализация Ex9P и много други компоненти са предназначени за осигуряване на необходимите функционалности по най-ефективния и надежден начин.

AВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ С ЛЯТ КОРПУС

Сериите Ex9M/Ex9MD гарантират функционалност и надежност, необходими за различни промишлени и търговски приложения с променлив и постоянен ток. Разделението в размери на рамката от Ex9M1 до Ex9M6 предоставя множество комбинации и възможности по отношение на мястото за монтаж и изключвателната възможност на прекъсвачите. Серията товарови прекъсвачи Ex9MSD/ Ex9MDSD осигурява безопасна изолация и изключване на системите за разпределение на мощност.

ВЪЗДУШНИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

Серията Въздушни Прекъсвачи осигуряват пълен анализ и модерни контролни функции за най-взискателните приложения. Благодарение на устройството за управление Smart Unit SU и неговите варианти всички функции за наблюдение и интелигентно управление са удовлетворени. Серията Ex9A осигурява лесна поддръжка с изваждаемата версия или компактен размер за приложения с ограничено пространство при фиксирания вариант.

ФОТОВОЛТАИЧНИ КОМПОНЕНТИ И РЕШЕНИЯ

Noark предлага фотоволтаични продукти, които са разработени специално за постояннотокови приложения, с различни характеристики и номинални напрежения, за да отговорят на всички изисквания.

СПРЕНИ ПРОДУКТИ

Продукти или серии, които са спрени.