100014 Миниатюрни автоматични прекъсвачи Ex9BN 1P B63

EAN: 8592765000156

Миниатюрните автоматични прекъсвачи от серията Ex9BN са универсални устройства за всички видове приложения, покриващи високите изисквания на стандартите за предпазители, предназначени за използване в сгради - EN 60898 с номинални токове от 1 до 63 A. Номиналната изключвателна възможност Icn е 6 kA. Този показател важи за всички версии на предпазителите, т. е. до номинален ток 63 A с характеристика на изключване D. Предпазителите Ex9BN се предлагат в 1, 1+N, 2, 3, 3+N и 4-полюсна версия с ширина на полюса един модул (18 mm) с характеристики на изключване B, C и D. От гледна точка на механичните свойства, Ex9BN както и Ex9BH серии са напълно съвместими. Te могат да се допълнят с широк асортимент от аксесоари: помощни или сигнални контакти, напреженови изключватели, изключващи устройства за максимално напрежение или допълнителен модул ДТЗ Блок. Възможно е да се направи разнообразна комбинация от аксесоари. Тези комбинации се ограничават само от общия брой, а не от вида на аксесоарите - всички компоненти са напълно съвместими. Може да се използват до три единици от помощни или сигнални контакти плюс до две единици напреженови изключватели.

Характеристики

Параметри Стойности
Подходящи за скрит монтаж ДA
Може да се монтира допълнително оборудване ДA
Токоограничаващ клас 3
Степен на замърсяване 2
Криви на изключване B
ИЗКЛЮЧВАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ Icn EN 60898 6
Категория на пренапрежение 3
Брой модули на ред 1
Тип напрежение AC
Монтажна дълбочина 72
Номинален ток 63
Степен на защита (IP) IP20
Брой полюси (общо) 1
Номинална изключвателна възможност Icu IEC 60947-2 при 230 V 10
Брой защитени полюси 1
Номинално напрежение 230
Честота
Едновременно превключване на N-неутрала НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9B 2.7mb PDF
Декларации за съответствие Declaration of Conformity Ex9BN 0b
Технически данни Технически данни Ex9BN 2.2mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF