100559 ДТЗ Блок Ex9LE 10mA 3P 40A

EAN: 8592765005601

Допълнителните модули RCD Ex9LE са предназначени за комбинации с автоматични прекъсвачи Ex9BH и Ex9BN, обезпечавайки изискванията на стандарт IEC / EN 61009. Налични са версии за всички типове Ex9BH и Ex9BN, позволявайки да се създадат различни комбинации от устройства с интегрирана функционалност. В сравнение с магнитната концепция, тази нова електронна технология дава преимущество заради по-точната оценка на остатъчните токове и увеличва експлотационната надеждност на устройствата. Електронната версия няма проблем с намагнитването, както е при типичните магнитни устройства , за откриване и отстраняването на което се препоръчва регулярно тестване. За модулите Ex9LE регулярно тестване е необходимо само за формалното изпълнение на стандарта и други задължителни документи, като препоръчителния срок на проверка е една година. Устройствата са предназначени за работа в целия диапазон номинални токове на автоматичните прекъсвачи, към които са присъединени , т.е. максимално до 63 A. Номиналният ток на утечка може да бъде избран между 10, 30, 100 или 300 mА. Условната устойчивост на късо съединение се определя от изключвателната способност на прекъсвача, т.е. 10 кА за комбинация Ex9LE с Ex9BH и 6 кА за Ex9LE с Ex9BN.

Характеристики

Параметри Стойности
Макс. време на забавяне 0
Номинално напрежение 400
Номинален ток на повреда с регулиране НE
Номинален ток на утечка 0.01
Тип AC
Номинален ток 40
Брой полюси 3
Регулиране на забавянето НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9LE 1.6mb PDF
Декларации за съответствие Declaratie de conformitate Ex9LE 0.5mb PDF
Date tehnice Fişa de date Ex9LE 3.7mb PDF
Catalog Dispozitive De Instalare 0.1gb PDF