100580 ДТЗ Блок Ex9LE 100mA 3PN 40A

EAN: 8592765005816

Допълнителните модули RCD Ex9LE са предназначени за комбинации с автоматични прекъсвачи Ex9BH и Ex9BN, обезпечавайки изискванията на стандарт IEC / EN 61009. Налични са версии за всички типове Ex9BH и Ex9BN, позволявайки да се създадат различни комбинации от устройства с интегрирана функционалност. В сравнение с магнитната концепция, тази нова електронна технология дава преимущество заради по-точната оценка на остатъчните токове и увеличва експлотационната надеждност на устройствата. Електронната версия няма проблем с намагнитването, както е при типичните магнитни устройства , за откриване и отстраняването на което се препоръчва регулярно тестване. За модулите Ex9LE регулярно тестване е необходимо само за формалното изпълнение на стандарта и други задължителни документи, като препоръчителния срок на проверка е една година. Устройствата са предназначени за работа в целия диапазон номинални токове на автоматичните прекъсвачи, към които са присъединени , т.е. максимално до 63 A. Номиналният ток на утечка може да бъде избран между 10, 30, 100 или 300 mА. Условната устойчивост на късо съединение се определя от изключвателната способност на прекъсвача, т.е. 10 кА за комбинация Ex9LE с Ex9BH и 6 кА за Ex9LE с Ex9BN.

Характеристики

Параметри Стойности
Брой полюси 3
Тип AC
Номинален ток 40
Регулиране на забавянето НE
Номинален ток на повреда с регулиране НE
Макс. време на забавяне 0
Номинално напрежение 400
Номинален ток на утечка 0.1

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9LE 1.6mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9LE 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9LE 3.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF