100965 Миниатюрни контактори Ex9CS06 01 3P 42V

EAN: 8592765009661

Миниатюрните контактори от серия Ex9CS са предназначени както за индустриални, така и за битови приложения. Съответстват на изискванията на стандарт IEC / EN 60947-4-1. Главното преимущество е много компактния размер, осигуряващ икономия на монтажно място. Контакторите се доставят с версии на номиналния ток 6, 9 и 12 A в категория AC-3, с термичен ток Ith равен на 20 A. Миниатюрните контактори се предлагат в триполюсен и четириполюсен вариант също както и четириполюсна версия с два нормално отворени и два нормално затворени главни контакти. Триполюсните варианти са снабдени с един нормално затворен или отворен помощен контакт. Всички версии могат да бъдат оборудвани с преден помощен блок, включващ четири контакта. Контакторите могат да работят до напрежение от 690 V AC. Оперативното напрежение на бобините варира в диапазон от 24 до 415 V AC.

Характеристики

Параметри Стойности
Номинално контролно захранващо напрежение Us при DC
Номинална работна мощност при AC-3, 400 V 2.2
Номинален работен ток Ie при AC-3, 400 V 6
Тип на задвижващото напрежение AC
Модулна версия НE
Брой помощни НЗ контакти 1
Номинален работен ток Ie при AC-1, 400 V 20
Номинален работен ток Ie при AC-4, 400 V 6
Номинална работна мощност Ie при AC-4, 400 V 2.2
Брой помощни НО контакти 0
Номинално контролно захранващо напрежение Us при AC 50HZ 42
Тип връзка с главната верига Кабелна скоба
Брой НЗ главни контакти 0
Брой НО главни контакти 3

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9CS 2.0mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9CS 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9CS 1.8mb PDF
Kаталог Каталог Индустриални Устройства 0.0gb PDF WEB