103331 Катодни отводители Ex9UE1+2 NPE M

EAN: 8592765033321

Серията Ex9UE1+2 12.5 представлява група катодни отводители от Клас I+II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу непреки и нискоинтензивни директни удари на мълния. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защит съгласно изискванията за LPL III, IV, посочени в EN 62305, с общ ток на мълния в електрическата инсталация 37,5 kA и общ ток от удар на мълния 75 или 100 kА в зависимост от на физическата конфигурация и взаимното разположение на заземителната точка на гръмоотвода, заземителната точка на електрическата инсталация и мястото на монтаж на катодния отводител. Конструкцията на Ex9UE1+2 12.5 се базира на високоенергийни металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява кратко време за реакция и гарантира характеристики и за Клас I, и за Клас II. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради високата интензивност или честото възникване на импулси на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Специфична енергия (W/R) 156.25
Конфигурация на системата IT ДA
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) 50
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) 50
Метод на монтаж Основен елемент
Тестови клас Тип 1 + 2
Конфигурация на системата друга НE
Дистанционна сигнализация НE
Максимална безопасност на предпазителите НE
Конфигурация на системата TN ДA
Конфигурация на системата TN-C НE
Максимално непрекъснато напрежение AC 255
Ниво на защитно напрежение L-N 1.5
Сигнализация на устройството Оптичен
Настоящ капацитет за гасене 100
Конфигурация на системата TN-S ДA
Конфигурация на системата TT ДA
Брой полюси 1
Импулсен ток (10/350) 50
Размер на конструкцията 1 модулно разстояние
Конфигурация на системата DC НE
Конфигурация на системата TN-C-S ДA
Номинално напрежение АС 255
Ниво на защитно напрежение N-PE 1.5
Изпускателен НE
Координиране на защитната енергия по отношение на крайното оборудване НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE1+2 12.5 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE1+2 12.5 1.0mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF