103336 Катодни отводители Ex9UE1+2 12.5 2P 275

EAN: 8592765033376

Серията Ex9UE1+2 12.5 представлява група катодни отводители от Клас I+II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу непреки и нискоинтензивни директни удари на мълния. В стандартната трифазна TN-C мрежа те осигурява защит съгласно изискванията за LPL III, IV, посочени в EN 62305, с общ ток на мълния в електрическата инсталация 37,5 kA и общ ток от удар на мълния 75 или 100 kА в зависимост от на физическата конфигурация и взаимното разположение на заземителната точка на гръмоотвода, заземителната точка на електрическата инсталация и мястото на монтаж на катодния отводител. Конструкцията на Ex9UE1+2 12.5 се базира на високоенергийни металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява кратко време за реакция и гарантира характеристики и за Клас I, и за Клас II. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради високата интензивност или честото възникване на импулси на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Метод на монтаж DIN шина (горна шина) 35 мм
Тестови клас Тип 1 + 2
Конфигурация на системата IT НE
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) 50
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) 50
Конфигурация на системата друга НE
Дистанционна сигнализация НE
Максимална безопасност на предпазителите НE
Сигнализация на устройството Оптичен
Конфигурация на системата TN ДA
Конфигурация на системата TN-C НE
Максимално непрекъснато напрежение AC 275
Ниво на защитно напрежение L-N 1.5
Настоящ капацитет за гасене
Брой полюси 2
Импулсен ток (10/350) 12.5
Размер на конструкцията 2 модулни разстояния
Конфигурация на системата TN-S ДA
Конфигурация на системата TT НE
Изпускателен НE
Координиране на защитната енергия по отношение на крайното оборудване НE
Конфигурация на системата DC НE
Конфигурация на системата TN-C-S ДA
Номинално напрежение АС 275
Ниво на защитно напрежение N-PE 1.5
Специфична енергия (W/R) 156.25

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE1+2 12.5 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE1+2 12.5 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE1+2 12.5 1.0mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF