103345 Катодни отводители Ex9UE2 20 1P 440 M

EAN: 8592765033468

Серията Ex9UE2 представлява група катодни отводители от Клас II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания или непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти). Препоръчително е катодните отводители от Клас II да се монтират на всеки 10-20 м дължина на кабела, обикновено до главното и допълнителните разпределителни табла. Катодните отводители Ex9UE2 20 440 са проектирани за пряко съгласуване с катодните отводители от Клас I от серията Ex9UE1 35. При използване на Ex9UE2 20 275, съгласуването със серията Ex9UE1 35 се осъществява посредством кабел с дължина 10 м. Конструкцията на Ex9UE2 се базира на металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява много кратко време за реакция. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради често възникване на пикове на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Ниво на защитно напрежение L-N 2.2
Максимална безопасност на предпазителите НE
Метод на монтаж Основен елемент
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен)
Степен на защита (IP) IP20
Номинален разряден ток (8/20) 20
Размер на конструкцията 1 модулно разстояние
Сигнализация на устройството Оптичен
Категория тип 2 ДA
Сигнализация за късо съединение ДA
Тип на полюсите 1
Максимално непрекъснато напрежение AC 440
Конфигурация на системата Друго
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник)
Номинално напрежение АС 440
Ниво на защитно напрежение N-PE
С контакт за дистанционно сигнализиране НE

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE2 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE2 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE2 0.8mb PDF
Kаталог Каталог Инсталационни Устройства 0.1gb PDF