103358 Катодни отводители Ex9UE2 20R 4P 275

EAN: 8592765033598

Серията Ex9UE2 представлява група катодни отводители от Клас II. Те са проектирани да осигуряват защита срещу преходни пренапрежения, причинени от бързи превключвания или непреки удари на мълнии (остатъчни ефекти). Препоръчително е катодните отводители от Клас II да се монтират на всеки 10-20 м дължина на кабела, обикновено до главното и допълнителните разпределителни табла. Катодните отводители Ex9UE2 20 440 са проектирани за пряко съгласуване с катодните отводители от Клас I от серията Ex9UE1 35. При използване на Ex9UE2 20 275, съгласуването със серията Ex9UE1 35 се осъществява посредством кабел с дължина 10 м. Конструкцията на Ex9UE2 се базира на металооксидни варистори. Тази конструкция осигурява много кратко време за реакция. Модулната конструкция с изваждаеми блокове позволява лесна и бърза подмяна на функционални модули в случай на изтичане на експлоатационния живот на даден металооксиден варистор поради често възникване на пикове на пренапрежение.

Характеристики

Параметри Стойности
Номинално напрежение АС 275
Ниво на защитно напрежение N-PE
Максимален разрез на твърд проводник (единичен проводник) 35
С контакт за дистанционно сигнализиране ДA
Максимална безопасност на предпазителите НE
Ниво на защитно напрежение L-N 1.4
Номинален разряден ток (8/20) 20
Метод на монтаж DIN шина (горна шина) 35 мм
Максимално сечение на гъвкав проводник (многожичен) 35
Степен на защита (IP) IP20
Сигнализация за късо съединение ДA
Размер на конструкцията 4 модулни разстояния
Сигнализация на устройството Оптичен
Категория тип 2 ДA
Тип на полюсите 4
Конфигурация на системата TN-S
Максимално непрекъснато напрежение AC 275

Документи

Тип на документа Име на документа Размер Формат
Hаръчник Инструкции за монтаж Ex9UE2 1.4mb PDF
Декларации за съответствие Декларации за съответствие Ex9UE2 0.5mb PDF
Технически данни Технически данни Ex9UE2 0.8mb PDF
Kаталог Katalog Instalacioni- Modularni Uređaji 0.1gb PDF